Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ελλάς ηγαπημένη και ηλεημένη πολλαπλώς υπό ΘεούΌταν επισκέφθηκαν τον Κύριο, μία αντιπροσωπεία Ελλήνων, εις την Ιερή γη της Ιερουσαλήμ και της Καπερναούμ, τότε τους αποκρίθηκε ο Κύριος λέγων το περιλάλητο: "Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου". Και το αμέσως επόμενο για τη Βασιλεία του Θεού. Ότι δηλαδή, η Βασιλεία θα "αρθή" από το Ιουδαικό έθνος, και θα δοθεί, (τω) "έθνει" (σε ένα έθνος, προφανώς το Ελληνικό, όπως αποδεικνύει η 1000χρονος Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και η μετέπειτα πορεία μας), "ποιούντι τους καρπούς αυτής".

Μετά από...αυτά, το χρέος μας μεγάλο!
Να διατηρήσουμε ζωντανή την πίστη εις τον Χριστόν, μέχρι σήμερα
"πλην ο Υιός του Ανθρώπου ελθών, (με τη 2α Του Παρουσία), ευρών άρα την πίστην επί της γης;"
Η ταλαίπωρος Ελλάς ΠΟΤΕ δεν έκανε κατακτητικούς πολέμους, αλλά μόνο αμυντικούς. [Ο Μέγας Αλέξανδρος τιμούσε τα Ιερά και Σεβάσματα κάθε πόλης που εκπολίτιζε]. Παρόλο που όλη σχεδόν η "Δοιηκούσα Οικουμένη", - εκτός των μεμονωμένων ανά την Υφήλιον, εκατομμύρια Φιλλελήνων - μισεί θανασίμως τον Ελληνικόν μέγα Πολιτισμόν, η Ελλάς ζει. ύσταται ορθή και θα προχωρεί αγέρωχη εις τον ρούν της Ιστορίας της ανθρωπότητος, διότι απλούστατα, Θεική ΧΕΙΡ, κραταιά και παντοδύναμος, σκέπει και φρουρεί αυτήν, οδηγούσα ταύτην, από Δόξα εις Δόξα.
Γιαυτό ω! Έλληνες Θαρσείτε!! και μην πτοήστε από τους νηπιακούς και τιποτένιους εχθρούς μας. Όλοι κατα βάθος μας θαυμάζουν. αλλά ο εγωισμός τους δεν τους επιτρέπει να το αναγνωρίσουνε. Όταν η Ελλάς είχε Πολιτισμό, σύνολη η Ευρώπη και η Αμερική, ζούσαν... σε σπήλαια!
Εμπρός, να μην πουλήσουμε τα πρωτοτόκια μας, στη "Νέα Τάξη".
Νυν υπέρ πάντων ο αγών!!!
ΠΙΣΤΙΣ-ΑΓΩΝ-ΝΙΚΗ
Χριστιανοί: " στα όπλα!"
"...και εξήλθεν νικών, ίνα ΝΙΚΗΣΕΙ"